מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

תקציר כל הספרים

הסדרה האיכותית ללימוד מדעי המחשב

שם הספרתמונהתקציר
תכנות מונחה עצמים-יחידה חמישיתתכנות מונחה עצמים-יחידה חמישית

מבוא לאלגוריתמיקה בשפת פייתון חלק במבוא לאלגוריתמיקה בשפת פייתון חלק ב

הכנה לבגרות לשאלון החדש 899381 - יסודות+מבני נתוניהכנה לבגרות לשאלון החדש 899381 - יסודות+מבני נתוני
יסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - Java - חלק איסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - Java - חלק א
יסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - Java - חלק ביסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - Java - חלק ב
יסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - שפת #C - חלק איסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - שפת #C - חלק א
יסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - שפת #C - חלק ביסודות מדעי המחשב - משולב עצמים - שפת #C - חלק ב
מבני נתונים בשפת Javaמבני נתונים בשפת Java
מבני נתונים בשפת #Cמבני נתונים בשפת  #C
מבוא למערכות מידעמבוא למערכות מידע

הספר מותאם באופן מלא לת"ל של היחידה השלישית "מבוא למערכות מידע" ומכיל שלושה חלקים: חלק ראשון: מבוא למערכות מידע (תיאורטי) חלק שני: בניית מסד נתונים בתוכנת access (יישומי) חלק שלישי: פרוייקט (מעשי). החלק השלישי מסייע לתלמיד הן בהכנת פרוייקט על כל שלביו וכן בהכנה לבחינה על הפרוייקט. החלקים של פרק זה: חלק א: פירוט מרכיבי הפרויקט - דרישות כלליות חלק ב: פירוט מרכיבי הפרויקט בהדגמה על פרויקט ניהול חוגים ביול"א חלק ג: תיאור פרויקטים של תלמידים חלק ד: שאלות לדוגמה מבחינות הבגרות

מודלים חישובייםמודלים חישוביים
מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט-חלק א'מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט-חלק א'
מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט-חלק ב' ASP.NETמבוא לתכנות בסביבת אינטרנט-חלק ב' ASP.NET
יסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילהיסודות מדעי המחשב 1 בשפת #C- חלק א - עצמים תחילה
יסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java- חלק א - עצמים תחילהיסודות מדעי המחשב 1 בשפת Java- חלק א - עצמים תחילה
יסודות מדעי המחשב 2 בשפת Java- חלק ב - עצמים תחילהיסודות מדעי המחשב 2 בשפת Java- חלק ב - עצמים תחילה
יסודות מדעי המחשב 2 בשפת #C- חלק ב - עצמים תחילהיסודות מדעי המחשב 2 בשפת #C- חלק ב - עצמים תחילה
עיצוב תכנה בשפת #Cעיצוב תכנה בשפת #C
עיצוב תכנה בשפת גאווהעיצוב תכנה בשפת גאווה
יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק א'יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק א'

מתאים לתכנית הלימודים יסודות1. הספר יסודות מדעי המחשב בשפת Java מקנה מיומנויות בפתרון בעיות במדעי המחשב בדרך הדרגתית ומובנית. הספר עשיר בתרגילים בדרגות קושי מגוונות ומוביל את הלומד צעד אחר צעד לרכישת מושגי היסוד במדעי המחשב. הספר משלב את העקרונות של תכנות מונחה עצמים ומקנה בסיס איתן לתכנים מתקדמים בתחום. לספר מבנה מיוחד הכולל: הוראה דידקטית של תוכני הלימוד הנדרשים ליחידה הראשונה (כולל דוגמאות פתורות) הספר שם דגש על הוראה אלגוריתמית בפתרון בעיות: ניתוח בעיה ועקרונות לפתרון… עבור כל נושא מוצגים מספר רב של שאלות מסוגים שונים (כתוב תכנית, מה השגיאה ?, מאלגוריתם לתכנית, מסיפור לאלגוריתם ,...)

מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט HTML, JavaScript, ASPמבוא לתכנות בסביבת אינטרנט HTML, JavaScript, ASP

הספר מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט מכיל את כל התכנים הנדרשים ליחידה השלישית בבגרות: מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט, ומציג תכנים נוספים להעשרה. לספר חמישה חלקים: חלק א: הקדמה ומבוא חלק ב: HTML חלק ג: Java Script חלק ד: ASP חלק ה: תכנון ובנייה של פרויקט אישי בתחילת כל חלק מוצגים בספר התכנים כפי שמופיעים בתכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך. בסוף כל חלק מוצג דרישות לפרוייקט. בחלק האחרון של הספר מוצג פרוייקט שלם לרבות תכנון וקוד שלם הנדרש ביחידה זו.

יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק ב' (לא מתאים ליסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק ב' (לא מתאים ל

מתאים לתכנית הלימודים יסודות2. הספר יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק ב מקנה מיומנויות בפתרון בעיות במדעי המחשב בדרך הדרגתית ומובנית. הספר עשיר בתרגילים בדרגות קושי מגוונות ומוביל את הלומד צעד אחר צעד לרכישת התכנים ביסודות מדעי המחשב 2. בסוף הספר מוצגים שני פרקים בתכנות מונחה עצמים: מושגים ועקרונות המהווים בסיס איתן לתכנים הנלמדים בעיצוב תכנה. לספר מבנה מיוחד הכולל: הוראה דידקטית של תוכני הלימוד הנדרשים ליחידה הראשונה (כולל דוגמאות פתורות) הספר שם דגש על הוראה אלגוריתמית בפתרון בעיות: ניתוח בעיה ועקרונות לפתרון… עבור כל נושא מוצגים מספר רב של שאלות מסוגים שונים (כתוב תכנית, מה השגיאה ?, מאלגוריתם לתכנית, מסיפור לאלגוריתם ,...)

יסודות מדעי המחשב בשפת #C חלק א'יסודות מדעי המחשב בשפת #C חלק א'

מתאים לתכנית הלימודים יסודות1. הספר יסודות מדעי המחשב בשפת Java מקנה מיומנויות בפתרון בעיות במדעי המחשב בדרך הדרגתית ומובנית. הספר עשיר בתרגילים בדרגות קושי מגוונות ומוביל את הלומד צעד אחר צעד לרכישת מושגי היסוד במדעי המחשב. הספר משלב את העקרונות של תכנות מונחה עצמים ומקנה בסיס איתן לתכנים מתקדמים בתחום. לספר מבנה מיוחד הכולל: הוראה דידקטית של תוכני הלימוד הנדרשים ליחידה הראשונה (כולל דוגמאות פתורות) הספר שם דגש על הוראה אלגוריתמית בפתרון בעיות: ניתוח בעיה ועקרונות לפתרון… עבור כל נושא מוצגים מספר רב של שאלות מסוגים שונים (כתוב תכנית, מה השגיאה ?, מאלגוריתם לתכנית, מסיפור לאלגוריתם ,...)

יסודות מדעי המחשב בשפת #C חלק ב' (לא מתאים לבגיסודות מדעי המחשב בשפת #C חלק ב' (לא מתאים לבג

מתאים לתכנית הלימודים יסודות2. הספר יסודות מדעי המחשב בשפת #C חלק ב מקנה מיומנויות בפתרון בעיות במדעי המחשב בדרך הדרגתית ומובנית. הספר עשיר בתרגילים בדרגות קושי מגוונות ומוביל את הלומד צעד אחר צעד לרכישת התכנים ביסודות מדעי המחשב 2. בסוף הספר מוצגים שני פרקים בתכנות מונחה עצמים: מושגים ועקרונות המהווים בסיס איתן לתכנים הנלמדים בעיצוב תכנה. לספר מבנה מיוחד הכולל: הוראה דידקטית של תוכני הלימוד הנדרשים ליחידה הראשונה (כולל דוגמאות פתורות) הספר שם דגש על הוראה אלגוריתמית בפתרון בעיות: ניתוח בעיה ועקרונות לפתרון… עבור כל נושא מוצגים מספר רב של שאלות מסוגים שונים (כתוב תכנית, מה השגיאה ?, מאלגוריתם לתכנית, מסיפור לאלגוריתם ,...)

איך עושים את זה ב- Javaאיך עושים את זה ב- Java

הספר משמש כספר עזר לספרי הלימוד בנושא ומכיל תכנים שלא קיימים בספרי הלימוד. הספר מכיל ארבעה חלקים: חלק א – התקנה Java והכרת סביבות הפיתוח חלק ב – מציאת שגיאות ותיקונן חלק ג – עבודה עם ספריות חלק ד – תכנות מתקדם הספר מיועד לתלמידים, סטודנטים ומורים בצעדיהם הראשונים בשפה אך גם בצעדים מתקדמים יותר. הנושאים הכלולים בספר ממוקדים כדי להקל על השימוש וייחודיים בדרך הצגתם.

יסודות מדעי המחשב בשפת פסקל חלק א'יסודות מדעי המחשב בשפת פסקל חלק א'

מתאים לתכנית הלימודים יסודות1 לספרים מבנה מיוחד הכולל: הוראה דידקטית של תוכני הלימוד הנדרשים ליחידה הראשונה (כולל דוגמאות פתורות) הספר שם דגש על הוראה אלגוריתמית בפתרון בעיות: ניתוח בעיה ועקרונות לפתרון… עבור כל נושא מוצגים מספר רב של שאלות מסוגים שונים (כתוב תכנית, מה השגיאה ?, מאלגוריתם לתכנית, מסיפור לאלגוריתם ,...)

יסודות מדעי המחשב בשפת פסקל חלק ב'יסודות מדעי המחשב בשפת פסקל חלק ב'

מתאים לתכנית הלימודים יסודות2. מכיל את כל הנושאים מהיחידה השנייה, לרבות יחידת ספריה. לספר מבנה דומה לספר יסודות מדעי המחשב – חלק א ובנוסף: בכל פרק דוגמה פתורה ושאלות בנושא יעילות וכדאיות, דרגנו את התרגילים לפי דרגות קושי, ועוד.

יסודות מדעי המחשב בשפת C חלק א'יסודות מדעי המחשב בשפת C חלק א'

מתאים לתכנית הלימודים יסודות1. לספרים מבנה מיוחד הכולל: הוראה דידקטית של תוכני הלימוד הנדרשים ליחידה הראשונה (כולל דוגמאות פתורות) הספר שם דגש על הוראה אלגוריתמית בפתרון בעיות: ניתוח בעיה ועקרונות לפתרון… עבור כל נושא מוצגים מספר רב של שאלות מסוגים שונים (כתוב תכנית, מה השגיאה ?, מאלגוריתם לתכנית, מסיפור לאלגוריתם ,...)

יסודות מדעי המחשב בשפת C חלק ב'יסודות מדעי המחשב בשפת C חלק ב'

מתאים לתכנית הלימודים יסודות2. מכיל את כל הנושאים מהיחידה השנייה, לרבות יחידת ספריה. לספר מבנה דומה לספר יסודות מדעי המחשב – חלק א ובנוסף: בכל פרק דוגמה פתורה ושאלות בנושא יעילות וכדאיות, דרגנו את התרגילים לפי דרגות קושי, ועוד.

עיצוב תכנה בשפת פסקל ו-Cעיצוב תכנה בשפת פסקל ו-C

מתאים לתכנית הלימודים ליחידה הרביעית עיצוב תכנה. הספר מכיל את הנושאים: טיפוסי נתונים מופשטים, רקורסיה, יעילות, רשימות, מחסנית, תור, עצים, שאלות מודולים.

הכנה לבחינות בגרות במדעי המחשב - פסקלהכנה לבחינות בגרות במדעי המחשב - פסקל

לספרים מבנה מיוחד הכולל את המרכיבים הבאים: שאלון הבחינה, פתרון מלא של השאלות, דף הערכה עצמית לתלמיד. הפתרון לחלק מהשאלות כולל דגשים שונים מעבר לנדרש כתשובה בבחינת הבגרות, והם: עקרונות לפתרון; פתרונות במספר דרכים; אסטרטגיות לפתרון בעיות דומות; טעויות נפוצות של התלמידים בפתרון הבעיה; טבלת מעקב בשאלות שנדרש לכתוב תכנית

הכנה לבחינות בגרות במדעי המחשב - פסקל ו-Cהכנה לבחינות בגרות במדעי המחשב - פסקל ו-C

לספרים מבנה מיוחד וכולל הצגת פתרונות בתבנית קבועה (למשל, הסבר הפתרון, הצגת עקרונות לפתרון, פתרון במספר גרסאות, טעויות נפוצות של תלמידים, וכיו"ב). הספר כולל: בחינות בגרות מקוריות במתכונת הלימודים החדשה ופתרונן פתרונות לבחינות בגרות של משרד החינוך

הכנה לבחינות בגרות במדעי המחשב - Cהכנה לבחינות בגרות במדעי המחשב - C

לספרים מבנה מיוחד הכולל את המרכיבים הבאים: שאלון הבחינה, פתרון מלא של השאלות, דף הערכה עצמית לתלמיד. הפתרון לחלק מהשאלות כולל דגשים שונים מעבר לנדרש כתשובה בבחינת הבגרות, והם: עקרונות לפתרון; פתרונות במספר דרכים; אסטרטגיות לפתרון בעיות דומות; טעויות נפוצות של התלמידים בפתרון הבעיה; טבלת מעקב בשאלות שנדרש לכתוב תכנית

הסדרה האיכותית ללימוד יישומי מחשב

שם הספרתמונהתקציר
WINDOWS XPWINDOWS XPהספר מכיל נושאים בסיסים וראשוניים להכרת המחשב והכרת סביבת חלונות. בעזרת הספר תלמד את עקרונות ההפעלה של תוכנות וכן לנהל את שולחן העבודה שלך...
הנושאים הם: מבוא לחלונות, תפעול סביבת העבודה, שימוש בעזרה, תכניות עזר, כתבן, צייר, ניהול קבצים ותיקיות (פרק מרכזי ומפורט) , כלי מערכת ומנהל הבקרה.
WORD XP חלק א'WORD XP חלק א'הספר כולל נושאים רבים הדרושים לשליטה טובה במעבד תמלילים כולל שרטוט טבלאות, עבודה עם סרגל הציור ועבודה תקינה עם פסקאות.
פרק מיוחד הוקדש להנחיות בכתיבת עבודה.
WORD 2000 חלק ב'WORD 2000 חלק ב'הספר מהווה ספר המשך לספר Word 2000-חלק א וכולל נושאים שונים הדרושים להעשרה ולהעמקה של נושאים מתקדמים במעבד תמלילים.
חלק מן הנושאים: חישובים בטבלאות, עזרי כתיבה, תבניות וסגנונות, מאקרו, טקסט אוטומטי, היפר קישור, אובייקטים מקושרים ומוטבעים (אובייקט מתמטי, הוספת צליל וכו'), אינטרנט ודואר אלקטרוני ועוד...
תרגיל סיכום - פרויקט שורשים
EXCEL 97EXCEL 97הספר כולל את הנושאים:
נוסחאות, העתקה והעברה של נתונים, כתובת מוחלטת, פונקציות, פונקצית ההתניה if, מסד נתונים בגיליון
תרשימים-גרפים ועוד…
Excel 2010 Excel 2010

הספר כולל את הנושאים: נוסחאות, העתקה והעברה של נתונים, כתובת מוחלטת, פונקציות, פונקצית ההתניה if, מסד נתונים בגיליון תרשימים-גרפים תוספת של פעילויות בביולוגיה ועוד...

POWER POINT 2003POWER POINT 2003

הספר כולל את כל השלבים בבניית מצגת. כל פרק בספר מפרט שלב מרשימת השלבים. לכל פרק פעילויות שונות עם דגש לנושא: הזכות לכבוד והחובה לכבד.

ACCESS מסד נתונים XPACCESS מסד נתונים XPהספר כולל את הנושאים:
מיון נתונים, חיפוש נתונים, סינון נתונים, שאילתות, דוחות
בניית מסד חדש, קשרים בין טבלאות ועוד…
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני