מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק א'


גירסה להדפסה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
פרק 2: מבוא לאלגוריתמיקה25טבלת תת משימות קליטת מספר שלםקליטת מספר ממשי
פרק 4: קלט-פלט33שורה 9 מהסוף האות 'z' הוא 90האות 'Z' הוא 90
פרק 5: השמה43דוגמה פתורה 1: ממוצע ציונים שם הדוגמה כביש אגרה (ולא ממוצע ציונים).
פרק 5: השמה49תרגיל 12: המשפט האחרון המתחיל ב-'שים לב' .צריך להעביר לתרגיל 14 בעמוד זה.
פרק 6: מנה ושארית שלמה51בחלק העליון של הדף נאמר: הפעולה % חוקית רק בין שלמים.הפעולה חוקית (עוברת קומפילציה) גם בממשיים. אולם, אין בכך שימוש מעשי.
פרק 6: מנה ושארית שלמה51דוגמה פתורה 1: אלגוריתם, סעיף 3: בתוך ההערה רשום {או ten <-- num%10}צריך לשנות: {או units <-- num%10}
פרק 7: הוראת התנאי if64דוגמה פתורה 4: בהוראת התנאי בקודהתיקון מופיע בקובץ המצורף בתחתית הדף
פרק 7: הוראת תנאי67תרגיל 4 אלגוריתם 1 הוראה 3.2 צריכה להיות הצג כפלט num (אין num1 באלגוריתם).
פרק 9: פונקציות ספריה99תרגיל 3: בשורת ההשמה (3 הוראות לפני הסוף) להשמיט סוגר ימני מיותר.
פרק 9: פונקציות ספריה99במחלקה Functions2, הצהרת משתנים צריך להיות double num2; במקום float num2
פרק 10: הוראת החזרה-לולאת מונה120תרגיל 34 בשורת הקוד האחרונה בהוראת הפלט חסר " אחרי after
פרק 10: הוראת החזרה-לולאת מונה125תרגיל 38להוריד משורת הקוד הראשונה את המשתנה i
פרק 10: הוראת החזרה-לולאת מונה126תרגיל 47: בקוד התכנית בשורת if המילה then שנמצאת בשורה של ה-if מיותרת.
פרק 10: הוראת החזרה-לולאת מונה130תרגיל 58. בעיה בניסוחכתוב אלגוריתם המציג את מספר המספרים התלת ספרתיים שסכום ספרותיהם מחלק אותם ללא שארית.
פרק 11: לולאת תנאי146תרגיל 30: בהואת התנאי whileלהשמיט סוגר ימני
פרק 11: לולאת תנאי148דוגמה 2: בדוגמה השנייה יש להשמיט ; בסוף ה while
פרק 12: לולאות מקוננות157תרגיל 12: בפתרון של שיר, לולאת ה-for הפנימית שגויה (++for (int j=i*2+1 ; j<=9 ; j

גירסה להדפסה
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני