מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק ב'


גירסה להדפסה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
פרק 5: מחרוזות95בתחתית העמוד בתוך המסגרת: התו שמספרו הסידורי 3 הוא התו רווחהתו שמספרו הסידורי 5הוא התו רווח
פרק 5: מחרוזות103בפעולה palindrome נשמטה שורה לפני הלולאה : int size = st.length();
פרק 5: מחרוזות111כל פעם שמופיעה הפקודה startWithהפקודה היא: startsWith
פרק 6: על עצמים וטיפוסים129הפעולה מה הציון המתמטיקה?...הוא המספר 100הפעולה מה הציון המתמטיקה?...הוא המספר 90
פרק 6: על עצמים וטיפוסים129הפעולה מה ממוצע הציונים... רשום שהציון הממוצע 85הציון הממוצע 84. יש לתקן גם בתחתית העמוד.
פרק 7: מערך של עצמים155דוגמה פתורה 2, בפעולה הראשית, בהוראת הפלט לפני האחרונה System.out.println("The longest song is: " + song[theLongestSong(songs)].getName());System.out.println("The longest song is: " + songs[theLongestSong(songs)].getName());
פרק 7: מערך של עצמים156דוגמה פתורה 3, בפעולה הראשית, שורת הפלט השנייהSystem.out.println("The longest song is: " + theLongestSong(songs));צריך להחזיר את שם השיר הארוך ביותר כך: System.out.println("The longest song is: " + songs[theLongestSong(songs)].getName());

גירסה להדפסה
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני