מבט לחלונות
הוצאה לאור
אתרים
קישורים לתכנים
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

רשימת תיקונים לספר עיצוב תכנה בשפת גאווה


גירסה להדפסה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
פרק 2: רקורסיה49בטבלת המעקב, בחזרה מהזימון השלישי וכן בחזרה מהזימון השני, התנאי N=0התנאי n<0
פרק 3: יעילות71טבלת פונקצית זמן ריצה. שורה 12 מיותרתלשנות שורה 13 ל-12.
פרק 5: מחסנית121

מעקב אחר ביצוע האלגוריתם.

טבלת המעקב שגוייה. מתאימה לבניית מחסנית בסדר הפוך מהסדר המבוקש.


גירסה להדפסה
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני