מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

רשימת תיקונים לספר עיצוב תכנה בשפת גאווה


גירסה להדפסה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
פרק 2: רקורסיה49בטבלת המעקב, בחזרה מהזימון השלישי וכן בחזרה מהזימון השני, התנאי N=0התנאי n<0
פרק 3: יעילות71טבלת פונקצית זמן ריצה. שורה 12 מיותרתלשנות שורה 13 ל-12.
פרק 5: מחסנית121

מעקב אחר ביצוע האלגוריתם.

טבלת המעקב שגוייה. מתאימה לבניית מחסנית בסדר הפוך מהסדר המבוקש.


גירסה להדפסה
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני