מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

רשימת תיקונים לספר מודלים חישוביים


גירסה להדפסה

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
פרק 1 - אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא10

דוגמה פתורה 2 בעמודה הימנית בטבלה

בכל מקום שבו מופיע מצב q5, צריך להיות מצב q4.

פרק 1 - אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא12

בגרף האוטומט

יש להוסיף מעבר מ-q5 ל-q0 עם אות הקלט n

פרק 1 - אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא20

בפסקה שבין שני הגרפים, בסוף השורה האחרונה

יש למחוק את האות p

121-21

הטעות רק בשרטוט.

 

1. מצב q4 אינו מצב מקבל.

2. המעבר ממצב q0 עם 2 צריך להיות למצב q5 ולא לעצמו כפי שמופיע בשרטוט.

פרק 1 - אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא29

בעמודה השמאלית בטבלה, בכל אחד משלושת המקומות שבהם כתוב {.......}=L

יש למחוק את הסוגריים המסולסלים

פרק 2 - אוטומט סופי דטרמיניסטי לא מלא36

בדוגמה פתורה 1 בגרף האוטומט

במקום מצב q צריך להיות מצב q3

דגשים לסיכום הפרקים 1-346

בסעיף 6

המילה האחרונה בסעיף צריכה להיות רגולרית ולא רגולריות

פרק 4 - פעולות על מילים ושפות53

פעולת חזקה - שים לב !

{L0 = { ε ולא    L0

פרק 5 - שפות לא רגולריות60

בסעיף 7 שבראש העמוד

יש להוסיף את השורה הבאה בין השורה השלישית לשורה הרביעית: 

ניקח לדוגמה את שתי ההתחלות a2b4, a3b3. שתי ההתחלות מקיימות i≠j ו-f≠e, אך שתיהן

פרק 6 -תכונות סגירות של משפחת השפות הרגולריות67

בדוגמה בתחתית העמוד

במקום "נתייחס לשתי השפות L1,L2 מסעיף זה", צריך להיות:

דוגמה: נתייחס לשתי השפות L1,L2  :

L1= {abna | n>=0 }
L2={a שאורכן זוגי ואינן מסתיימות ב {a,b} כל המילים מעל }          

פרק 6 - תכונת הסגירות של משפחת השפות הרגולריות73

במקום מה שכתוב בספר: שלא מתחילות ברצף 12

עבור השפה L2, האוטומט מקיים את התנאי- מילים שלא מכילות את רצף 12

פרק 6 - תכונות סגירות של משפחת השפות הרגולריות74

בשורה הרביעית מסוף העמוד, במקום L=L2

צריך להיות L3=L1

פרק 6 - תכונות סגירות של משפחת השפות הרגולריות75

בתרגיל 2 שורה ראשונה

במקום עמוד 41 צריך להיות עמוד 40

פרק 7 - אוטומט מחסנית דטרמיניסטי87

בשורה שלישית

במקום עם אות קלט A, צריך להיות עם אות קלט a

פרק 7 - אוטומט מחסנית דטרמיניסטי88

בדרך הפתרון: שורה רביעית

במקום בכל קלט של B, צריך להיות בכל קלט של b

פרק 7 - אוטומט מחסנית דטרמיניסטי90

בדרך א, שורה רביעית

במקום עבור אות a ראשונה נדחפת למחסנית האות A, צריך להיות: עבור אות a ראשונה נדחפת למחסנית האות S

פרק 9 - תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר101

בסעיף 4 בשורה הרביעית

במקום פעולת החיתוך צריך להיות פעולת המשלים

פרק 9 - תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר101

בשרטוט

השטח המשותף ל-L1 ול-L2  צריך להיות לבן

פרק 9 - תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר103

דוגמה פתורה 1 סעיף א

מהי השפה   L1·L2   ? האם היא חופשית הקשר? נמק.

פרק 9 - תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר104

שורה שניה

צריכה להיות:

פרק 9 - תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר104

סעיף 3

במקום j≠i צריך להיות   j<i

פרק 9 - תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר106

בתרגיל 5

השפה צריכה להיות

פרק 9 - תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר106

תרגיל 2

יש להוסיף: w לא מתחילה ב-b

פרק 10 - מכונת טיורינג120

שורה שישית

במקום 2 צריך להיות 3

חלק רביעי - שאלות במתכונת בגרות140

בהסבר הפתרון, שורה שניה

במקום המעבר מ q1 ל- q4 צריך להיות המעבר מ q0 ל- q3.


גירסה להדפסה
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני