רשימת תיקונים לספר יסודות מדעי המחשב בשפת #C חלק ב' (לא מתאים לבג

פרק/נושאעמודמיקום הטעות בעמוד (מספר השאלה...)התיקון
פרק 5: מחרוזות102הפעולה Equals. בשפת #C קיימות שתי אפשרויות להשוואת מחרוזות: אפשרות א: בעזרת האופרטור == (האפשרות השכיחה) אפשרות ב: בעזרת הפעולה Equals. בספר כתוב שאסור להשתמש ב == (טעות קריטית....)
פרק 5: מחרוזות104בפקודת if שבתוך הלולאה נרשם: ([if (st[i]!=st[n-1-iהבדיקה צריכה להתבצע ע"י השוואת אות ראשונה מול אות אחרונה, ואח"כ אות שנייה מול אות לפני אחרונה... ולכן צריך לכתוב בפקודת if st.Length במקום המשתנה n .
פרק 5: מחרוזות110בתרגיל 8 תיקון 1: יש למחוק מהשאלה את:המשתנה b הוא בוליאני. תיקון 2: סעיף ב - להחליף את המשתנה b במשתנה st.
פרק 6: על עצמים וטיפוסים141הפעולה מה ממוצע הציונים... רשום שהציון הממוצע 85הציון הממוצע 84. יש לתקן גם בתחתית העמוד.
פרק 6: על עצמים וטיפוסים141הפעולה מה הציון המתמטיקה?...הוא המספר 100הפעולה מה הציון המתמטיקה?...הוא המספר 90