מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner

קישורים להמלצה

קישורים בנושא: הוראה מרחוק

שם המוסדכתובת האתרמה באתר?
למידה מרחוק: דגמים, כיוונים ומחקרי הערכהhttp://www.amalnet.k12.il/sites/
hadshanut/articles/had00151.asp
מאמר של עמי סלנט. המאמר סוקר באופן כללי מימדים שונים של למידה מרחוק. כל מימד מוזכר מהווה כר למחקרי הערכה.
Classroom assessment in web-based instructional environment: instructors’ experiencehttp://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=7המאמר מתאר מחקר שמטרתו לבדוק מהן שיטות ההערכה המתאימות להערכת הלומדים בקורסים מתוקשבים, כשהנחת היסוד היא שפרקטיקת הוראה חדשה מחייבת שינוי מקביל בשיטות ההערכה.
בתי ספר וירטואליים בארץ ובחו"ל – עמי סלנטhttp://portal.macam.ac.il/ArticlePage
.aspx?id=201&referer=useJsHistoryBack

התפתחותם של בתי הספר הוירטואלים

ציפיות ואכזבות מהעידן הווירטואלי - ד"ר יעקב הכטhttp://www.isoc.org.il/magazine/magazine5_5.html
משרד החינוך, מחוז דרום, טקסונומיה של למידה מרחוק - הגדרות, תפישות, מודליםhttp://www.edu-negev.gov.il/tapu
z/michalli/TAXONOMY.HTM#chelkey
משרד החינוך, מחוז דרום, ציוני דרך בהתפתחות הלמידה מרחוק- עבר, הווה, עתידhttp://www.edu-negev.gov.i
l/tapuz/michalli/SKIRA.HTM
עמי סלנט, גורמי ההנעה של תלמידים ומורים במערכות למידה מרחוק.http://www.amalnet.k12.il/sites/hadshanut/articles
/had00140.asp?title=%D7%9D%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%97
האם הלימוד מרחוק יציל את מערכת החינוך? http://www.ynet.co.il/articl
es/1,7340,L-2920841,00.html

כתבה שפורסמה ב- ynet, מאת שוקי גלילי, פורסם: 24.05.04 "כולם מסכימים שדרושה רפורמה בחינוך, ומתלוננים שחסר כסף. אבל לפחות פרוייקט אחד של לימוד מרחוק שפועל כבר בישראל, מוכיח שהקונספציה שגויה. לא צריך להתמקד בכמות אלא באיכות, ואין צורך בתקציבי ענק כדי להביא את החינוך הטוב לפריפריה"

לימוד מרחוק בישראל: תמונת מצב http://www.ynet.co.il/articl
es/1,7340,L-2892456,00.html

כתבה שפורסמה ב- ynet מאת רוני גלבפיש פורסם: 22.03.04 ומה בכתבה? כבר שנים שמדברים על רפורמה בחינוך ועל הלימוד המקוון. המהפיכה אמנם מתעכבת, אבל בארץ יש מספיק חברות שמתעסקות בתחום, ורומזות לגבי העתיד. שני מנכ"לים ואקדמאי מתווכחים מה עדיף: לימוד מרחוק בזמן אמת, שיעורים ללמידה עצמית, או לימוד בכיתה, עם מורה ויחס אישי

מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני