מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner
  עיצוב כללי עיצוב עיצוב תקציר עיצוב עיצוב תוכן עניינים עיצוב  

יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק א'

יסודות מדעי המחשב בשפת Java חלק א'
סדרה ראשית: הסדרה האיכותית ללימוד מדעי המחשב
סדרה משנית: תה``ל החדשה
שם ההוצאה: מבט לחלונות
מחברים: ד``ר נוע רגוניס,שמרת מן, פדות גלעדי ורונית אברמס
ייעוץ מדעי: ד``ר נוע רגוניס
תאריך הוצאה: אוגוסט 2012 (מהדורה מחודשת)
מהדורה: שלישית
מדריך למורה: יש / אין
מחיר לצרכן: 84 ₪

תוכן עניינים
פרק 1
: רקע כללי ומושגים
פרק 2: מבוא לאלגוריתמיקה
פרק 3: התחלת העבודה ומבנה תכנית
פרק 4: משתנים והוראות קלט-פלט
פרק 5: הוראת השמה
פרק 6: מנה ושארית שלמה (הפעולות / ו %)
פרק 7:
הוראת תנאי (if) -
       חלק א: הוראת תנאי עם ביטוי לוגי פשוט 
       חלק ב: הוראת תנאי עם ביטוי לוגי מורכב 
       חלק ג: תנאי מקונן - משתנה בוליאני
פרק 8: הוראת בחירה ( case – switch)
פרק 9: פונקציות בספריה Math
פרק 10: הוראת חזרה – לולאת מונה  
       חלק א: מבנה הוראת החזרה מסוג for  
       חלק ב: שימוש במונה בתוך לולאה 
       חלק ג: שימוש בצובר בתוך לולאה 
       חלק ד: בעיות מינימום מקסימום
פרק 11: הוראת חזרה – לולאת תנאי  
       מבנה וביצוע של הוראת החזרה while 
       לולאת התנאי do-while
פרק 12: לולאות מקוננות
פרק 13: הגדרת פעולות  
       חלק א: פעולה המחזירה ערך 
       חלק ב: פעולה שאינה מחזירה ערך
נספחים -
נספח 1: סיכום מבנה אלגוריתמי של הוראות
נספח 2: סיכום מבנה הוראות בשפת Javaהזמנת ספר פרק לדוגמה רשימת תיקונים שליחת משוב קבצי תרגילים אתר מלווה ספר פורום
הזמנת ספר פרק לדוגמה רשימת תיקונים שליחת משוב קבצי תרגילים אתר מלווה ספר פורום
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני