מבט לחלונות
הוצאה לאור
מדעי המחשב
ת"ל
בחינות בגרות
פורומים
הרשמה
Corner
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
Corner
  עיצוב כללי עיצוב עיצוב תקציר עיצוב עיצוב תוכן עניינים עיצוב  

מודלים חישוביים

מודלים חישוביים
סדרה ראשית: הסדרה האיכותית ללימוד מדעי המחשב
סדרה משנית: תה``ל החדשה
שם ההוצאה: מבט לחלונות
מחברים: שמרת מן
תאריך הוצאה: סוף יולי 2014
מהדורה: שנייה
מדריך למורה: יש / אין
מחיר לצרכן: 69 ₪

תוכן עניינים
חלק ראשון – שפות רגולריות 
 
פרק 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי מלא 
פרק 2: אוטומט סופי דטרמיניסטי לא מלא  
פרק 3: אוטומט סופי לא דטרמיניסטי  
פרק 4: פעולות על מילים ושפות  
פרק 5: הוכחת אי-רגולריות  
פרק 6: תכונות סגירות של משפחת השפות הרגולריות
חלק שני – שפות חופשיות הקשר
פרק 7: אוטומט מחסנית דטרמיניסטי
פרק 8: אוטומט מחסנית לא דטרמיניסטי 
פרק 9: תכונות סגירות של שפות חופשיות הקשר
חלק שלישי – מכונת טיורינג 
פרק 10: מכונת טיורינג
חלק רביעי – שאלות במתכונת בגרותהזמנת ספר פרק לדוגמה רשימת תיקונים שליחת משוב קבצי תרגילים אתר מלווה ספר פורום
הזמנת ספר פרק לדוגמה רשימת תיקונים שליחת משוב קבצי תרגילים אתר מלווה ספר פורום
מבט לחלונות
מען:ת.ד. 3810 הוד השרון 4522196
אתר:www.mabatl.co.il
דוא"ל:mabat@mabatl.co.il
התקשרו: 09-7463512
פקס: 09-7446099
נכתב ע'י אמיר חצרוני