מבני נתונים בשפת סי שארפ 22

פרטים כלליים:
בית ספר:
יחידת לימוד:
מחברים:
ד"ר נוע רגוניס, שמרת מן
תאריך הוצאה:
01/09/2022
מדריך למורה:
יש
תקציר:

יחידת לימוד זו מקנה ידע בנושאים מתקדמים בתכנות כגון רקורסיה ויעילות, ובמבני נתונים מתקדמים. בהמשך ליחידות הקודמות בהן הוצגו מערכים חד ממדיים, מערכים דו-ממדיים, טיפוסים ועצמים, יחידה זו מציגה טיפוסי נתונים דינאמיים כגון: שרשרת חוליות חד-כיוונית, שרשרת חוליות דו-כיוונית, מחסנית, תור ועצים בינאריים. יוצגו אופי הטיפוס, היישומים שלו והשימושים השונים שלו. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי בעיה הנתונה. ביחידה זו מומחשים התהליכים אותם יש ללמוד כאשר מפתחים מערכת, תוך דגש על העקרונות המלווים את המפתחים בתכנות מונחה עצמים.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.