מודלים חישוביים

פרטים כלליים:
בית ספר:
תיכון
יחידת לימוד:
מחברים:
שמרת מן
תאריך הוצאה:
01/08/2014
מדריך למורה:
יש
תקציר:

ספר הלימוד מודלים חישוביים מהסדרה האיכותית ללימוד מדעי המחשב בתיכון מותאם לתכנית הלימודים בתיכון – ליחידה החמשית
הספר מכיל את הנושאים הבאים:

בחלק הראשון – שפות רגולריות:

אוטומט סופי דטרמניסטי, אוטומט סופי לא דטרמניסטי, פעולות על מילים ושפות, הוכחת אי-רגולריות, תכונות סגירות של משפחת השפות הרגולריות.

בחלק השני – שפות חופשיות הקשר:

אוטומט מחסנית דטרמניסטי, אוטומט מחסנית לא דטרמניסטי

תכונות הסגירות של שפות חופשיות הקשר

בחלק שלישי – מכונת טיורינג

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.