יסודות מדעי המחשב משולב עצמים בשפת Java – חלק א

פרטים כלליים:
בית ספר:
תיכון
יחידת לימוד:
מחברים:
פדות גלעדי, שמרת מן, רונית אברמס, ד"ר נוע רגוניס
תאריך הוצאה:
20/08/2019
מדריך למורה:
יש
תקציר:

ספר הלימוד יסודות מדעי המחשב חלק א משולב עצמים, מהסדרה האיכותית ללימוד מדעי המחשב מותאם לתכנית הלימודים יסודות מדעי המחשב 1 – עצמים תחילה.הספר מציג את הנושאים בגישה ייחודית ומציע תרגול מגוון ומדורג.הספר כולל את הנושאים: מבוא לאלגוריתמיקה, הוראות קלט-פלט, השמה, תנאי, לולאות, פעולות ספריה, לולאת for, לולאת while, לולאות מקוננות, פעולות, חשיפה לתכנות מונחה עצמים, פיתוח מחלקה של טיפוס ופיתוח מחלקה ראשית עם עצמים

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.